Klimahysteriet Fortsætter…

Kurven, der er baseret på NASA-målinger, viser at klodens temperatur ikke er steget gennem de sidste 16 år.

I Politiken kan man idag under overskriften “Klimapanel frygter temperaturstigninger på op til 4,8 grader” læse at IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) netop har udgivet endnu en frygtindgydende klima-rapport. Dens dystre konklusion lyder således:

Det er yderst sikkert, at klodens temperatur vil stige mellem 0,3 og 4,8 grader i dette århundrede.

Det er med »ekstrem sandsynlighed« menneskeskabte temperaturstigninger.

Med så stor en usikkerhed (0,3 – 4,8 grader) er der selvfølgelig ikke tale om nogen videnskabelig prognose, og enhver der har fulgt bare en smule med i klimadebatten de senere år, vil vide at IPCC’s troværdighed kan ligge på et meget lille sted. De skandaløse afsløringer af grov manipulation og svindel med data (ClimateGate) medførte at lederen af FN’s klimapanel, James Hansen, måtte indgive sin afskedsbegæring.

EU’s klimakommissær Connie Hedegaard forsøger dog efter bedste evne at tage den nye rapport i forsvar:

»Den dag, videnskabsmændene med 100 procents sikkerhed advarer dig mod klimaforandringerne, vil det være for sent«.

Det kan hun selvfølgelig have ret i, men hvorfor ikke basere fornuften på de data vi allerede kender? Som det fremgår af kurven ovenover, har klodens temperatur været konstant gennem de seneste 16 år og ydermere er verdenshavene ikke steget så meget som én milimeter de sidste 50 år.

Glem desuden alt om CO2, for kultveilte udgør kun ca. 2% af det samlede drivhuslag og dets effekt som drivmiddel er 100 gange svagere end vanddamp der udgør omkring 95% af drivhuslaget. Ydermere udgør den menneskeskabte del af CO2-indholdet kun nogle få promille, så det kræver ikke en doktorgrad i klimatologi at kunne gennemskue dette åbenlyse bedrag. Den eneste grund til at CO2 er gjort til syndebuk, er selvfølgelig, at det giver politikerne et (falskt) alibi til at opkræve de forhadte CO2-afgifter.

På ét væsenligt punkt er både skeptikere og hysterikere dog enige, nemlig at Jordens temperatur er steget med 0,7°C siden man begyndte de pålidelige målinger i 1850. Det betyder nemlig at vi gradvist er på vej ud af den såkaldte Lille Istid, der varede fra ca. 1350 til 1850. Så på den baggrund er Global Opvarmning et ubestrideligt faktum!

For et par uger siden kunne man i the Daily Mail læse at isdækket på Arktis er vokset med hele 29% på bare ét år. Det svarer til ca. 2,4 millioner kvadratkilometer og burde vel få de fleste klimahysterikere til at falde lidt til ro, men det er nok at være for optimistisk. Der er nemlig alt for mange penge i Global Opvarmning (CO2-afgifter m.m.) til at dette vil ske og desuden er det blevet politisk ukorrekt at mene noget andet om dette følsomme emne.

Visse kritiske klimatologer hævder endog at Jordens temperatur rent faktisk falder. Én af dem er den ansete skribent Peter Ferrara med disse to klima-artikler i Forbes: Sorry Global Warming Alarmists, The Earth Is Cooling og To The Horror Of Global Warming Alarmists, Global Cooling Is Here.

En anden skeptiker er danske professor Henrik Svensmark som har skrevet denne fremragende artikel: Mens Solen Sover. Desværre kræver det betalt abonnement på Jyllands-Posten for at kunne læse den, men heldigvis findes der en engelsk oversættelse som er frit tilgængelig: While the Sun Sleeps.

Med Henrik Svensmarks ord: Nyd den globale opmarmning mens den varer!

This entry was posted in Climate Change, Nature & Environment, Personal and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.